Fjäll och lite annat

Det är svårt att på ett enkelt sätt förklara vad det är som gör fjällen så attraktiva. För mig har det stor betydelse att årligen komma norrut och njuta av den känsla av frihet och stillsamhet som fjället bjuder på. En vandring på fjället blir sällan en besvikelse och kameran har en given plats i utrustningen. Välkommen in och titta i albumet där det blandas bilder från både Sverige och Norge.
Grövelsjöfjällen. Silverfallet vid Grövelsjön. Höst på fjället. Ljungpipare.
Grövelsjön. Grövelsjöns utlopp. Fosksjöarna i Grövelsjöfjällen. Grövelsjön 3
Grövelsjöfjällen. Gutulisjön i Norge i Gränslandet där där Grövelsjöfjällen ingår. Gutulisjön. Kaffepaus på fjället.
Gutulisjön. Gutulisjåns utlopp vid Gutuliasätern. Gutulisjön. Kvisselströmmen i Jämtland.
Kvällsfiske i Kvissleströmen. Njupeskär på Fulufjället. Njupeskär. Vid Njupeskär.
Njupeskär. Njupeskär. Strömstaren trivs vid Njupeskär. Njupeskär.
Njupeskär. I Fulifjällets nationalpark är lavskrikan hemtam. Från Trollstigen i Norge. Genom molnnen.
Hurtigrutten. På Runde. På Runde.